Medical clothing

16 jan

Number: 5593236

Country: Czech Republic

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


16-01-2018

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
   Praha
   Czech Republic
   E-mail: Monika.Travnickova@vfn.cz
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: příspěvková organizace
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Jednorázové návštěvnické pláště a operační oblečení


   2. Main CPV code:
    33199000, 33199000, 33199000, 33199000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Předmětem plnění jsou průběžné dodávky jednorázových návštěvnických plášťů a operačního oblečení podle specifikací stanovených v zadávacích podmínkách, ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 zadávacích podmínek.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 4 148 144.00 CZK
  2. Description
   1. Title:

    Plášť návštěvnický jednorázový


   2. Additional CPV code(s):
    33199000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Praha.


   4. Description of the procurement:

    Dodávka jednorázových nesterilních plášťů z netkané textilie typu "anděl", se dvěma páry úvazků.


   5. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 100
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Operační oblečení: jednotlivé haleny a kalhoty


   10. Additional CPV code(s):
    33199000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Praha.


   12. Description of the procurement:

    Dodávka operačního oblečení: jednotlivé haleny a kalhoty.


   13. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 100
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    Operační oblečení: sada halena + kalhoty Komfort


   18. Additional CPV code(s):
    33199000
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Praha.


   20. Description of the procurement:

    Dodávka operačního oblečení: sada halena + kalhoty Komfort.


   21. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 100
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
    An electronic auction has been used
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2017/S 150-310268
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Lot No: 1
   Title:

   Plášť návštěvnický jednorázový


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-26
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 6
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    První Chráněná Dílna s.r.o.
    28685521
    Ústí nad Labem
    Czech Republic
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 1 760 000.00 CZK
    Total value of the contract/lot: 1 624 840.00 CZK
   5. Information about subcontracting:

    Proportion: 90
    Short description of the part of the contract to be subcontracted:

    Kooperace při realizaci plnění, dodávky jednorázových návštěvnických plášťů.


    Lot No: 3
    Title:

    Operační oblečení: jednotlivé haleny a kalhoty


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-07
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 3
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     Chráněná dílna Tiro Blansko s.r.o.
     27714357
     Blansko
     Czech Republic
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 1 038 000.00 CZK
     Total value of the contract/lot: 998 804.00 CZK
    5. Information about subcontracting:

     Proportion: 95
     Short description of the part of the contract to be subcontracted:

     Dodávky zdravotnických prostředků.


     Lot No: 2
    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2017-08-02
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 3
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      Sanicare s.r.o.
      Veverská Bítýška
      Czech Republic
      The contractor is an SME: yes
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
      Initial estimated total value of the contract/lot: 1 380 000.00 CZK
      Total value of the contract/lot: 1 524 500.00 CZK
     5. Information about subcontracting:

   7. Section VI
    1. Additional information
    2. Procedures for review
     1. Review body
      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
      tř. Kpt. Jaroše 7
      Brno
      604 55
      Czech Republic
      Telephone: +420 542167111
      E-mail: posta@compet.cz
      Fax: +420 542167112
     2. Body responsible for mediation procedures

     3. Service from which information about the review procedure may be obtained

      Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

      Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

      Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

      Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

      Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

      Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

      Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

      Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
      tř. Kpt. Jaroše 7
      Brno
      604 55
      Czech Republic
      Telephone: +420 542167111
      E-mail: posta@compet.cz
      Fax: +420 542167112
    3. Date of dispatch of this notice
     2018-01-12