Architectural, construction, engineering and inspection services

14 feb

Number: 52811

Country: Czech Republic

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


14-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Institut klinické a experimentální medicíny
   Vídeňská 1958/9
   Praha 4
   140 21
   Czech Republic
   Telephone: +420 222537500
   E-mail: zakazky@randalegal.com
   Fax: +420 222537510
   NUTS code: CZ010
  2. Type of the contracting authority:
   National or federal agency/office
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    IKEM – výstavba nových budov G1, G2 – zpracování projektové dokumentace.


   2. Main CPV code:
    71000000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pavilonu G1 a G2 v areálu IKEM v Praze 4-Krč dle platných právních předpisů, v rozsahu dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení stavby, včetně autorského dozoru a výkonu inženýrské činnosti. Součástí předmětu plnění bude zajištění potřebných průzkumů. Investiční činnost bude zajišťovat zadavatel. Projektová dokumentace bude zpracována na základě existující studie stavby.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 24 757 900.00 CZK
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    NUTS code: CZ010
    Main site or place of performance:

    Hl. m. Praha a blíže dle zadávacích podmínek.


   4. Description of the procurement:

    Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pavilonu G1 a G2 v areálu IKEM v Praze 4-Krč dle platných právních předpisů, v rozsahu dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provedení stavby, včetně autorského dozoru a výkonu inženýrské činnosti. Součástí předmětu plnění bude zajištění potřebných průzkumů. Investiční činnost bude zajišťovat zadavatel. Projektová dokumentace bude zpracována na základě existující studie stavby.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Kvalifikace a zkušenosti osob podílejících se na plnění veřejné zakázky / Weighting: 30
    Price - Weighting: 70
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Restricted procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 048-080203
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 104
   Title:

   IKEM – výstavba nových budov G1, G2 – zpracování projektové dokumentace


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-30
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 3
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Atelier Penta v.o.s.
    47916621
    Mrštíkova 1166/12
    Jihlava
    586 01
    Czech Republic
    Telephone: +420 383321134
    E-mail: firma@atelier-penta.cz
    NUTS code: CZ063
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 27 000 000.00 CZK
    Total value of the contract/lot: 24 757 900.00 CZK
   5. Information about subcontracting:

    Proportion: 10
    Short description of the part of the contract to be subcontracted:

    Procentuální vyjádření subdodavatelského plnění bylo doplněno pouze s ohledem na technické požadavky formuláře. Subdodavatelské plnění je vymezeno věcně, a to následovně:

    — Hana Malevičová, IČ: 13280023, U Rybníka 6/2, 250 91 Zeleneč v Čechách – zpracovatel části projektu zdravotnické technologie – technolog;

    — RNDr. Pavel Hranáč, IČ: 60701609, Znojemská 78, 586 01 Jihlava, geolog Geomin s.r.o.


 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    tř. Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167111
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167112
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Námitky proti úkonům zadavatele lze podat do 15 dnů, proti zadávacím podmínkám do 5 dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zadavatel o námitkách rozhodne do 10 dnů. Návrh k ÚOHS lze podat do 10 dnů od obdržení rozhodnutí zadavatele, popř. do 25 dnů ode dne odeslání námitek, pokud o nich zadavatel v rozporu se ZVZ nerozhodl.


    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    tř. Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167111
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167112
  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-09