Firefighting vehicles

14 feb

Number: 52097

Country: Czech Republic

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


14-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Obec Vidlatá Seč
   Vidlatá Seč 86
   Vidlatá Seč
   570 01
   Czech Republic
   Telephone: +420 608607501
   E-mail: tomas@akbht.cz
   NUTS code: CZ053
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody.


   2. Main CPV code:
    34144210
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky spočívajícího v dodávce velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody v provedení pro velkoobjemové hašení vč. vybavení (požární čerpadlo, dýchací technika, požární příslušenství, radiostanice atd.). CAS bude dodána dle technické specifikace podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. Dále je součástí předmětu této veřejné zakázky zajištění a poskytování záruky za jakost (po dobu běhu záruční lhůty), a to za podmínek stanovených v příslušné Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

    Bližší technická specifikace velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody je uvedena v Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a v Kupní smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 6 678 000.00 CZK
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    NUTS code: CZ053
    Main site or place of performance:

    Obec Vidlatá Seč.


   4. Description of the procurement:

    Dodávka 1 ks velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody v provedení pro velkoobjemové hašení vč. vybavení (požární čerpadlo, dýchací technika, požární příslušenství, radiostanice atd.). CAS bude dodána dle technické specifikace podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. Dále je součástí předmětu této veřejné zakázky zajištění a poskytování záruky za jakost (po dobu běhu záruční lhůty), a to za podmínek stanovených v příslušné Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

    Bližší technická specifikace shora uvedené cisternové automobilové stříkačky je uvedena v Zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a v Kupní smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Výška brodivosti CAS při jízdě ve vodě (v mm) / Weighting: 10 %
    Quality criterion - Name: Celková výška CAS (v mm) / Weighting: 5 %
    Quality criterion - Name: Délka záruční doby na nástavbu a karoserii (v měsících) / Weighting: 5 %
    Price - Weighting: 80 %
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 120-213522
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 01/2016/Vidlata_Sec
   Title:

   Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-30
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    THT Polička, s.r.o.
    46508147
    Starohradská 316
    Polička-Dolní Předměstí
    57201
    Czech Republic
    Telephone: +420 461755227
    E-mail: tht@tht.cz
    NUTS code: CZ053
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 6 694 215.00 CZK
    Total value of the contract/lot: 6 678 000.00 CZK
   5. Information about subcontracting:

    Proportion: 47
    Short description of the part of the contract to be subcontracted:

    Subdodavatelsky bude plněna část předmětu této VZ spočívající v dodání: Podvozku TATRA T 815-6x6.2.

    Subdodavatel: Tatra Trucks, a.s., sídlem: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, IČ: 01482840

    Procentuální podíl subdodávky na plnění předmětu VZ: 47,2 %.


 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    tř. Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167811
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167115
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.


    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    tř. Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167811
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167115
  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-09