Engineering design services for the construction of civil engineering works

11 feb

Number: 20946

Country: Czech Republic

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
   Dlážděná 1003/7
   Praha
   110 00
   Czech Republic
   E-mail: Lacigova@szdc.cz
   NUTS code: CZ071
  2. Type of the contracting authority:
  3. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba.


    Reference number: 6175194
   2. Main CPV code:
    71322000, 71311230
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    71311230
   3. Place of performance:
    NUTS code: CZ071
    Main site or place of performance:

    Olomoucký kraj.


   4. Description of the procurement:

    Předmět plnění veřejné zakázky:

    — Zpracování projektu stavby včetně všech dokladů a příloh potřebných pro stavební povolení;

    — Zpracování žádostí o potřebná stavební povolení včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh; žádost o SP podá zadavatel. Předmětem díla není zajištění vydání pravomocného (-ých) stavebního (-ích) povolení;

    — Zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zejména zpracování Soupisu prací včetně výkazů výměr pro ocenění budoucím zhotovitelem stavby; respektování ustanovení Zvláštních Technických Podmínek) včetně všech dokladů k zahájení realizace stavby (s dopracováním všech případných změn) včetně zpracování dokumentů týkajících se koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP;

    — Zajištění výkonu AD v rozsahu Specifikace rozsahu autorského dozoru v období realizace stavby;

    — Zpracování projektové žádosti o finanční podporu v rámci OPD;

    — Projekt stavby bude splňovat požadavky zák. č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 146/2008 Sb., vše v platném znění. Dále bude plně respektovat směrnice GŘ SŽDC.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 189-339845
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: S 9310/2016-SŽDC-SSV-Ú3
   Title:

   Revitalizace trati Břeclav – Znojmo, 2. stavba


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-02-01
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 3
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Sudop Brno, spol. s r.o.
    44960417
    Kounicova 688/26
    Brno
    611 36
    Czech Republic
    NUTS code: CZ071
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 26 100 000.00 CZK
    Total value of the contract/lot: 23 290 000.00 CZK
   5. Information about subcontracting:

    Proportion: 11
    Short description of the part of the contract to be subcontracted:

    Zadání části prací subdodavatelům:

    — Geotechnický a korozní průzkum 6,05 %,

    — Správní a jiné poplatky 4,90 %.

    Celkem 10,95 %.


 5. Section VI
  1. Additional information
  2. Procedures for review
   1. Review body
    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    tř. Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167811
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167115
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained
    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    tř. Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167811
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167115
  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-08