Water-tender vehicles

11 feb

Number: 20132

Country: Czech Republic

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Město Litoměřice
   Mírové náměstí 15/7
   Litoměřice
   412 01
   Czech Republic
   Telephone: +420 222222065
   E-mail: dsak@dsak.cz
   NUTS code: CZ042
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice.


   2. Main CPV code:
    34144212, 34144212
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Nákup velkokapacitní cisterny dle Normativu k vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem. Jedná se o dodávku cisternové automobilové stříkačky, kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále též jen „CAS“) dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., a to s příslušenstvím. Podrobněji viz zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“).


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 5 784 500.00 CZK
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    34144212
   3. Place of performance:
    NUTS code: CZ042
    Main site or place of performance:

    Litoměřice.


   4. Description of the procurement:

    Nákup velkokapacitní cisterny dle Normativu k vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem. Jedná se o dodávku cisternové automobilové stříkačky, kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále též jen „CAS“) dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., a to s příslušenstvím. Podrobněji viz zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“).


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:

    Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení, specifický cíl: 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 173-311352
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-26
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    KOBIT – THZ s.r.o.
    15053920
    Tovární 123
    Slatiňany
    538 21
    Czech Republic
    NUTS code: CZ053
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 5 785 000.00 CZK
    Total value of the contract/lot: 5 784 500.00 CZK
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information

   Prioritní osa: 06.1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, investiční priorita: 06.1.23 Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení, specifický cíl: 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


  2. Procedures for review
   1. Review body
    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    tř. Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167811
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167115
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Zadávací řízení bylo zahájeno za účinnosti zákona č. 137/2006 Sb.: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona úkonem Zadavatele, nejpozději však do doby uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitkám nevyhověl, nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 zákona č. 137/2006 Sb. s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Bankovní spojení ÚOHS uveřejní na své internetové adrese.


    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    tř. Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167811
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167115
  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-08