HVAC packages

11 feb

Number: 19998

Country: Czech Republic

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


11-02-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
   Hlavní 130
   Husinec
   250 68
   Czech Republic
   Telephone: +420 296325235
   E-mail: mkliman@holec-advokati.cz
   NUTS code: CZ020
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: veřejná výzkumná instituce
  3. Main activity:
   Other activity: výzkum a vývoj
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dodávka heliového chladícího systému terče u spalačního zdroje.


   2. Main CPV code:
    42512300
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Předmětem této veřejné zakázky je dodávka heliového chladícího systému terče u spalačního zdroje, konkrétně u Evropského spalačního zdroje (dále jen „ESS“). V podrobnostech o ESS viz webové stránky ESS: https://europeanspallationsource.se


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 188 754 652.00 CZK
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    NUTS code: CZ02
    Main site or place of performance:

    Řež.


   4. Description of the procurement:

    Předmětem této veřejné zakázky je dodávka heliového chladícího systému terče u spalačního zdroje, konkrétně u ESS (Evropského spalačního zdroje). V podrobnostech o ESS viz webové stránky ESS: https://europeanspallationsource.se

    Hlavní funkcí heliového chladícího systému terče je odvádět teplo z kruhového terče. Terč a spalační materiál je zasahován protonovým svazkem, což způsobuje tepelnou zátěž. Heliový chladící systém bude udržovat teplotu pod 500 °C jak konstrukčního materiálu terče, tak spalačního materiálu. Udržování teploty wolframového povrchu pod 500 °C zabrání oxidaci v případě, že do terčové komory pronikne vzduch. Za účelem splnění tohoto požadavku na maximální přípustnou teplotu je heliový chladící systém navržen tak, aby měl hmotnostní průtok 3,0 Kg/s.

    Chladivo musí mít na přívodu k terči teplotu ca. 40 °C. Tím se sníží úroveň provozní teploty terče a minimalizuje vychýlení terče v důsledku tepelného prodloužení šachty během doby náběhu od nulového proudu protonů až na operační teplotu. Návrh musí umožňovat online čištění chladiva i řešení možného prachového znečištění, zejména z wolframového spalačního materiálu. Případně aktivovaný/znečištěný heliový plyn musí být stále uzavřený vyjma přípustných únikových hodnot.

    Dodávka heliového chladícího systému terče zahrnuje zejména:

    — v rámci návrhové fáze:

    1) konstrukční návrh strojírenské části chladícího systému (a to na základě základního konstrukčního návrhu, který je již v současné době k dispozici);

    2) výzkum a vývoj strojírenské části a její předvedení za účelem odstranění nejistot, zda návrh vyhovuje požadavkům na funkcionalitu, přičemž v rámci optimalizace budou zohledněny stávající výpočtové modely a výsledky dotčených souvisejících komponent a technologických celků projektu ESS;

    3) posouzení vyrobitelnosti každé součásti chladícího systému s ohledem na vyhovění požadavkům ESS na kvalitu;

    — v rámci realizační fáze:

    4) výrobu heliového chladícího systému terče;

    5) montáž předmětného systému a provedení testů před uvedením do provozu;

    6) dodání tohoto systému do ESS a spolupráce na jeho instalaci, testování a zprovoznění v areálu ESS.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2016/S 185-332621
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Title:

   Dodávka heliového chladícího systému terče u spalačního zdroje


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-01-23
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Centrum výzkumu Řež s.r.o.
    26722445
    Husinec-Řež č.p. 130
    Husinec
    250 68
    Czech Republic
    Telephone: +420 266173181
    E-mail: cvrez@cvrez.cz
    NUTS code: CZ020
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 151 000 000.00 CZK
    Total value of the contract/lot: 188 754 652.00 CZK
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information

   Zakázka byla zadána v režimu jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


  2. Procedures for review
   1. Review body
    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    třída Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167111
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167112
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Po uzavření smlouvy lze dle ust. § 114 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) podat návrh pouze:

    a) proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení,

    b) proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému ZVZ nebo předběžným opatřením podle § 117 odst. 1 ZVZ, nebo

    c) v případě postupu zadavatele podle § 82 odst. 3 ZVZ.

    Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy musí být dle ust. § 114 odst. 4 ZVZ doručen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 ZVZ s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

    S podáním návrhu je navrhovatel povinen dle ust. § 115 odst. 1 ZVZ složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese. Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději poslední den lhůty stanovené pro doručení návrhu Úřadu (viz ust. § 115 odst. 5 ZVZ).


    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    třída Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167111
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167112
  3. Date of dispatch of this notice
   2017-02-07