Insurance services

15 feb

Number: 13201443

Country: Czech Republic

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


15-02-2019

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Městská část Praha 3
   Havlíčkovo náměstí 700/9
   Praha 3
   130 85
   Czech Republic
   Telephone: +420 222116247
   E-mail: bohumilc@praha3.cz
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local agency/office
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Výběr pojistitele na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu pro Městskou část Praha 3 a další subjekty

   2. Main CPV code:
    66510000, 66515200, 66516000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Předmětem zakázky je výběr pojistitele na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Městské části Praha 3 a dalších subjektů uvedených v technické části zadávací dokumentace (požadavek na kvotaci pojistného a návrh na uzavření pojistné smlouvy – příloha č. 3).

    Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.

    Předmět I. části veřejné zakázky – Pojištění majetku

    Pojištění majetku:

    — živelní pojištění,

    — pojištění pro případ odcizení (krádež, loupež),

    — pojištění pro případ vandalismu,

    — pojištění pro případ vandalismu,

    — pojištění pro případ poškození skel,

    — pojištění pro případ poškození strojních zařízení,

    — pojištění pro případ poškození elektronických zařízení,

    Předmět II. části veřejné zakázky – Pojištění odpovědnosti za újmu

    — pojištění odpovědnosti za újmu.

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 5 996 896.00 CZK
  2. Description
   1. Title:

    Pojištění majetku

   2. Additional CPV code(s):
    66515200
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Městská část Praha 3

   4. Description of the procurement:

    Předmět I. části veřejné zakázky – Pojištění majetku

    Pojištění majetku:

    — živelní pojištění,

    — pojištění pro případ odcizení (krádež, loupež),

    — pojištění pro případ vandalismu,

    — pojištění pro případ vandalismu,

    — pojištění pro případ poškození skel,

    — pojištění pro případ poškození strojních zařízení,

    — pojištění pro případ poškození elektronických zařízení.

   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Výše navržené bonifikace za příznivý škodní průběh / Weighting: 15 %
    Price - Weighting: 85 %
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Pojištění odpovědnosti za újmu

   10. Additional CPV code(s):
    66516000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Městská část Praha 3

   12. Description of the procurement:

    Pojištění odpovědnosti za újmu

   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Výše navržené bonifikace za příznivý škodní průběh / Weighting: 15 %
    Price - Weighting: 85 %
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2018/S 219-501606
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 100
   Lot No: 1
   Title:

   Pojištění majetku

  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2019-02-12
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 2
    Number of tenders received from SMEs: 2
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Pojišťovna VZP, a.s.
    27116913
    Ke Štvanici 656/3
    Praha 8
    186 00
    Czech Republic
    Telephone: +420 233006285
    E-mail: tomas.urban@pvzp.cz
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

    Total value of the contract/lot: 4 764 640.00 CZK
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 100
    Lot No: 2
    Title:

    Pojištění odpovědnosti za újmu

   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2019-02-12
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 2
     Number of tenders received from SMEs: 2
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     Pojišťovna VZP, a.s.
     27116913
     Ke Štvanici 656/3
     Praha 8
     186 00
     Czech Republic
     Telephone: +420 233006285
     E-mail: tomas.urban@pvzp.cz
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

     Total value of the contract/lot: 1 232 256.00 CZK
    5. Information about subcontracting:

  3. Section VI
   1. Additional information
   2. Procedures for review
    1. Review body
     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
     tř. Kpt. Jaroše 7
     Brno
     604 55
     Czech Republic
     Telephone: +420 542167111
     E-mail: posta@uohs.cz
     Fax: +420 542167112
    2. Body responsible for mediation procedures

    3. Service from which information about the review procedure may be obtained

     Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

     Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

     Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

     Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

     Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

     Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

     Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

     Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

     Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
     tř. Kpt. Jaroše 7
     Brno
     604 55
     Czech Republic
     Telephone: +420 542167111
     E-mail: posta@uohs.cz
     Fax: +420 542167112
   3. Date of dispatch of this notice
    2019-02-13