Antineoplastic agents

29 jan

Number: 12746911

Country: Czech Republic

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


29-01-2019

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Fakultní nemocnice Brno
   Jihlavská 20
   Brno
   625 00
   Czech Republic
   Telephone: +420 532233620
   E-mail: havelkova.veronika@fnbrno.cz
   Fax: +420 532232293
  2. Type of the contracting authority:
   National or federal agency/office
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Ruxolitinib II.

    Reference number: 68/17
   2. Main CPV code:
    33652100
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 4 800 233.27 CZK
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Brno

   4. Description of the procurement:

    Specifikace zboží a předpokládaná spotřeba:

    Léčivý přípravek s účinnou látkou ruxolitinibum, ATC skupina: L01XE18

    Předpokládané množství odebíraného zboží za rok:

    — 15 mg 5712 tvrdých tobolek (102 balení)

    — 20 mg 5992 tvrdých tobolek (107 balení)

   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2018/S 210-479860
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-04
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 2
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Alliance Healthcare s.r.o.
    14707420
    Podle Trati 624/7
    Praha
    108 00
    Czech Republic
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

    Total value of the contract/lot: 479 750.00 CZK
   5. Information about subcontracting:

   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-23
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 1
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     Alliance Healthcare s.r.o.
     14707420
     Praha
     Czech Republic
     The contractor is an SME: no
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

     Total value of the contract/lot: 959 500.00 CZK
    5. Information about subcontracting:

    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-30
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 1
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      Alliance Healthcare s.r.o.
      14707420
      Praha
      Czech Republic
      The contractor is an SME: no
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

      Total value of the contract/lot: 909.09 CZK
     5. Information about subcontracting:

     6. Award of contract
      1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-31
      2. Information about tenders:
       Number of tenders received: 1
       The contract has been awarded to a group of economic operators: no
      3. Name and address of the contractor:
       Alliance Healthcare s.r.o.
       14707420
       Praha
       Czech Republic
       The contractor is an SME: no
      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

       Total value of the contract/lot: 1.00 CZK
      5. Information about subcontracting:

      6. Award of contract
       1. Date of conclusion of the contract: 2018-11-01
       2. Information about tenders:
        Number of tenders received: 1
        The contract has been awarded to a group of economic operators: no
       3. Name and address of the contractor:
        Alliance Healthcare s.r.o.
        14707420
        Praha
        Czech Republic
        The contractor is an SME: no
       4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

        Total value of the contract/lot: 191 900.00 CZK
       5. Information about subcontracting:

       6. Award of contract
        1. Date of conclusion of the contract: 2018-11-08
        2. Information about tenders:
         Number of tenders received: 1
         The contract has been awarded to a group of economic operators: no
        3. Name and address of the contractor:
         Alliance Healthcare s.r.o.
         14707420
         Praha
         Czech Republic
         The contractor is an SME: no
        4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

         Total value of the contract/lot: 287 850.00 CZK
        5. Information about subcontracting:

        6. Award of contract
         1. Date of conclusion of the contract: 2018-11-15
         2. Information about tenders:
          Number of tenders received: 3
          The contract has been awarded to a group of economic operators: no
         3. Name and address of the contractor:
          Alliance Healthcare s.r.o.
          14707420
          Praha
          Czech Republic
          The contractor is an SME: no
         4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

          Total value of the contract/lot: 1 440 159.09 CZK
         5. Information about subcontracting:

         6. Award of contract
          1. Date of conclusion of the contract: 2018-12-06
          2. Information about tenders:
           Number of tenders received: 2
           The contract has been awarded to a group of economic operators: no
          3. Name and address of the contractor:
           Alliance Healthcare s.r.o.
           14707420
           Praha
           Czech Republic
           The contractor is an SME: no
          4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

           Total value of the contract/lot: 671 650.00 CZK
          5. Information about subcontracting:

          6. Award of contract
           1. Date of conclusion of the contract: 2018-12-13
           2. Information about tenders:
            Number of tenders received: 1
            The contract has been awarded to a group of economic operators: no
           3. Name and address of the contractor:
            Alliance Healthcare s.r.o.
            Praha
            Czech Republic
            The contractor is an SME: no
           4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

            Total value of the contract/lot: 287 850.00 CZK
           5. Information about subcontracting:

           6. Award of contract
            1. Date of conclusion of the contract: 2018-12-18
            2. Information about tenders:
             Number of tenders received: 2
             The contract has been awarded to a group of economic operators: no
            3. Name and address of the contractor:
             Alliance Healthcare s.r.o.
             Praha
             Czech Republic
             The contractor is an SME: no
            4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

             Total value of the contract/lot: 6.00 CZK
            5. Information about subcontracting:

            6. Award of contract
             1. Date of conclusion of the contract: 2018-12-20
             2. Information about tenders:
              Number of tenders received: 1
              The contract has been awarded to a group of economic operators: no
             3. Name and address of the contractor:
              Alliance Healthcare s.r.o.
              Praha
              Czech Republic
              The contractor is an SME: no
             4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

              Total value of the contract/lot: 287 850.00 CZK
             5. Information about subcontracting:

           7. Section VI
            1. Additional information
            2. Procedures for review
             1. Review body
              Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
              tř. Kpt. Jaroše 7
              Brno
              604 55
              Czech Republic
              Telephone: +420 542167111
              E-mail: posta@compet.cz
              Fax: +420 542167112
             2. Body responsible for mediation procedures

             3. Service from which information about the review procedure may be obtained

              Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

              Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

              Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

              Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

              Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

              Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

              Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

              Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

              Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
              tř. Kpt. Jaroše 7
              Brno
              604 55
              Czech Republic
              Telephone: +420 542167111
              E-mail: posta@compet.cz
              Fax: +420 542167112
            3. Date of dispatch of this notice
             2019-01-24