Antimycotics for systemic use

17 jan

Number: 12449716

Country: Czech Republic

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


17-01-2019

Description


  1. Section I
    1. Name and addresses
      Fakultní nemocnice v Motole
      V Úvalu 84
      Praha
      156 00
      Czech Republic
      E-mail: ales.mudrunka@fnmotol.cz
    2. Type of the contracting authority:
      National or federal agency/office
    3. Main activity:
      Health
  2. Section II
    1. Scope of the procurement:
      1. Title:

        Posakonazol II

        Reference number: 52/18
      2. Main CPV code:
        33651200, 33651200, 33651200, 33651200
      3. Type of contract:
        Supplies
      4. Short description:

        Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců.

      5. Information about lots:
        This contract is divided into lots: yes
      6. Total value of the procurement:
        Value excluding VAT: 16 661 012.36 CZK
    2. Description
      1. Title:

        Posakonazol 100 mg

      2. Additional CPV code(s):
        33651200
      3. Place of performance:
        Main site or place of performance:

        Praha

      4. Description of the procurement:

        Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců.

      5. Award criteria:
      6. Information about options:
        Options: no
      7. Information about European Union funds:
        The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      8. Additional information:
      9. Title:

        Posakonazol 40 mg/ml

      10. Additional CPV code(s):
        33651200
      11. Place of performance:
        Main site or place of performance:

        Praha

      12. Description of the procurement:

        Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců.

      13. Award criteria:
      14. Information about options:
        Options: no
      15. Information about European Union funds:
        The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      16. Additional information:
      17. Title:

        Posakonazol 300 mg

      18. Additional CPV code(s):
        33651200
      19. Place of performance:
        Main site or place of performance:

        Praha

      20. Description of the procurement:

        Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců.

      21. Award criteria:
      22. Information about options:
        Options: no
      23. Information about European Union funds:
        The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      24. Additional information:
  3. Section IV
    1. Description:
      1. Type of procedure:
        Open procedure
      2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
      3. Information about electronic auction:
      4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
        The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
    2. Administrative information:
      1. Previous publication concerning this procedure:
        Notice number in the OJ S: 2018/S 178-402746
      2. Information about termination of dynamic purchasing system:
      3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
  4. Section V
    1. Contract No: 52/18
      Lot No: 1
      Title:

      Posakonazol 100 mg

    2. Award of contract
      1. Date of conclusion of the contract: 2018-12-14
      2. Information about tenders:
        Number of tenders received: 1
        Number of tenders received by electronic means: 1
        The contract has been awarded to a group of economic operators: no
      3. Name and address of the contractor:
        Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
        28462564
        Na Valentince 3336//4
        Praha 5
        150 00
        Czech Republic
        Telephone: +420 233010111
        The contractor is an SME: no
      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
        Initial estimated total value of the contract/lot: 10 457 517.00 CZK
        Total value of the contract/lot: 10 457 516.16 CZK
      5. Information about subcontracting:

        Contract No: 52/18
        Lot No: 2
        Title:

        Posakonazol 40 mg/ml

      6. Award of contract
        1. Date of conclusion of the contract: 2018-12-14
        2. Information about tenders:
          Number of tenders received: 1
          Number of tenders received by electronic means: 1
          The contract has been awarded to a group of economic operators: no
        3. Name and address of the contractor:
          Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
          Na Valentince 3336//4
          Praha 5
          150 00
          Czech Republic
          The contractor is an SME: no
        4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
          Initial estimated total value of the contract/lot: 4 720 645.00 CZK
          Total value of the contract/lot: 4 720 645.00 CZK
        5. Information about subcontracting:

          Contract No: 52/18
          Lot No: 3
          Title:

          Posakonazol 300 mg

        6. Award of contract
          1. Date of conclusion of the contract: 2018-12-14
          2. Information about tenders:
            Number of tenders received: 1
            Number of tenders received by electronic means: 1
            The contract has been awarded to a group of economic operators: no
          3. Name and address of the contractor:
            Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
            Na Valentince 3336//4
            Praha 5
            150 00
            Czech Republic
            The contractor is an SME: no
          4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
            Initial estimated total value of the contract/lot: 1 482 852.00 CZK
            Total value of the contract/lot: 1 482 851.20 CZK
          5. Information about subcontracting:

      7. Section VI
        1. Additional information
        2. Procedures for review
          1. Review body
            Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
            tř. Kpt. Jaroše 7
            Brno
            604 55
            Czech Republic
            Telephone: +420 542167111
            E-mail: posta@uohs.cz
            Fax: +420 542167112
          2. Body responsible for mediation procedures

          3. Service from which information about the review procedure may be obtained

            Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

            Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

            Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

            Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

            Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

            Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

            Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

            Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

            Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
            tř. Kpt. Jaroše 7
            Brno
            604 55
            Czech Republic
            Telephone: +420 542167111
            E-mail: posta@uohs.cz
            Fax: +420 542167112
        3. Date of dispatch of this notice
          2019-01-14