Antimycotics for systemic use

17 jan

Number: 12449716

Country: Czech Republic

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


17-01-2019

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Fakultní nemocnice v Motole
   V Úvalu 84
   Praha
   156 00
   Czech Republic
   E-mail: ales.mudrunka@fnmotol.cz
  2. Type of the contracting authority:
   National or federal agency/office
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Posakonazol II

    Reference number: 52/18
   2. Main CPV code:
    33651200, 33651200, 33651200, 33651200
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců.

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 16 661 012.36 CZK
  2. Description
   1. Title:

    Posakonazol 100 mg

   2. Additional CPV code(s):
    33651200
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Praha

   4. Description of the procurement:

    Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců.

   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Posakonazol 40 mg/ml

   10. Additional CPV code(s):
    33651200
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Praha

   12. Description of the procurement:

    Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců.

   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    Posakonazol 300 mg

   18. Additional CPV code(s):
    33651200
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Praha

   20. Description of the procurement:

    Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Fakultní Nemocnici v Motole, a to po dobu 48 měsíců.

   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2018/S 178-402746
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 52/18
   Lot No: 1
   Title:

   Posakonazol 100 mg

  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-12-14
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received by electronic means: 1
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
    28462564
    Na Valentince 3336//4
    Praha 5
    150 00
    Czech Republic
    Telephone: +420 233010111
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 10 457 517.00 CZK
    Total value of the contract/lot: 10 457 516.16 CZK
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 52/18
    Lot No: 2
    Title:

    Posakonazol 40 mg/ml

   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2018-12-14
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 1
     Number of tenders received by electronic means: 1
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
     Na Valentince 3336//4
     Praha 5
     150 00
     Czech Republic
     The contractor is an SME: no
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 4 720 645.00 CZK
     Total value of the contract/lot: 4 720 645.00 CZK
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: 52/18
     Lot No: 3
     Title:

     Posakonazol 300 mg

    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2018-12-14
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 1
      Number of tenders received by electronic means: 1
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
      Na Valentince 3336//4
      Praha 5
      150 00
      Czech Republic
      The contractor is an SME: no
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
      Initial estimated total value of the contract/lot: 1 482 852.00 CZK
      Total value of the contract/lot: 1 482 851.20 CZK
     5. Information about subcontracting:

   7. Section VI
    1. Additional information
    2. Procedures for review
     1. Review body
      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
      tř. Kpt. Jaroše 7
      Brno
      604 55
      Czech Republic
      Telephone: +420 542167111
      E-mail: posta@uohs.cz
      Fax: +420 542167112
     2. Body responsible for mediation procedures

     3. Service from which information about the review procedure may be obtained

      Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

      Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

      Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

      Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

      Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

      Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

      Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

      Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
      tř. Kpt. Jaroše 7
      Brno
      604 55
      Czech Republic
      Telephone: +420 542167111
      E-mail: posta@uohs.cz
      Fax: +420 542167112
    3. Date of dispatch of this notice
     2019-01-14