Defibrillator

26 oct

Number: 10777050

Country: Czech Republic

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


26-10-2018

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Krajská nemocnice Liberec, a.s.
   Husova 357/10
   Liberec I - Staré Město
   460 63
   Czech Republic
   Telephone: +420 485313566
   E-mail: verejne.zakazky@nemlib.cz
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dodávky implantabilních kardioverterů - defibrilátorů včetně příslušenství pro KNL, a.s.

    Reference number: VZ2018017
   2. Main CPV code:
    33182100, 33182100, 33182100, 33182100
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Předmětem VZ v jejích jednotlivých částech jsou průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně požadovaného příslušenství pro Krajskou nemocnici Liberec, a.s., pracoviště Elektrofyziologie v souladu se ZD po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 170 446 346.88 CZK
  2. Description
   1. Title:

    ICD s možností vyšetření pomocí magnetické rezonance

   2. Additional CPV code(s):
    33182100
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Krajská nemocnice Liberec, a.s. Husova 357/10, 460 63 Liberec

    Kardiocentrum - Oddělení Invazivní kardiologie, pracoviště Elektrofyziologie.

   4. Description of the procurement:

    Předmětem veřejné zakázky v části 1 jsou dodávky implantabilních kardioverterů-defibrilátorů s možností vyšetření pomocí magnetické rezonance.

   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Garantovaná doba nástupu technické podpory / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Poskytovaná délka záruky za jakost / Weighting: 10
    Price - Weighting: 80
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    ICD s možností pokročilého nastavení parametrů zpracování

   10. Additional CPV code(s):
    33182100
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Krajská nemocnice Liberec, a.s. Husova 357/10, 460 63 Liberec

    Kardiocentrum - Oddělení Invazivní kardiologie, pracoviště Elektrofyziologie.

   12. Description of the procurement:

    Předmětem veřejné zakázky v části 2 jsou dodávky implantabilních kardioverterů-defibrilátorů s možností pokročilého nastavení parametrů zpracování.

   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Garantovaná doba nástupu technické podpory / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Poskytovaná délka záruky za jakost / Weighting: 10
    Price - Weighting: 80
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    ICD s možností včasného upozornění hrozícího srdečního selhání

   18. Additional CPV code(s):
    33182100
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Krajská nemocnice Liberec, a.s. Husova 357/10, 460 63 Liberec

    Kardiocentrum - Oddělení Invazivní kardiologie, pracoviště Elektrofyziologie.

   20. Description of the procurement:

    Předmětem veřejné zakázky v části 3 jsou dodávky implantabilních kardioverterů-defibrilátorů s možností včasného upozornění hrozícího srdečního selhání.

   21. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Garantovaná doba nástupu technické podpory / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: Poskytovaná délka záruky za jakost / Weighting: 10
    Price - Weighting: 80
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2018/S 100-227945
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Lot No: 1
   Title:

   ICD s možností vyšetření pomocí magnetické rezonance

  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-01
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 2
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Medtronic Czechia s.r.o.
    64583562
    Prosecká 852/66
    Praha 9
    190 00
    Czech Republic
    Telephone: +420 774668731
    E-mail: martin.holec@medtronic.com
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 63 942 865.00 CZK
    Total value of the contract/lot: 57 163 204.76 CZK
   5. Information about subcontracting:

    Lot No: 2
    Title:

    ICD s možností pokročilého nastavení parametrů zpracování

   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-16
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 2
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     Boston Scientific Česká republika s.r.o.
     25635972
     Karla Engliše 3219/4
     Praha 5 - Smíchov
     150 00
     Czech Republic
     Telephone: +420 296331922
     E-mail: Customerservice.czech@bsci.com
     The contractor is an SME: no
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 62 383 691.00 CZK
     Total value of the contract/lot: 59 269 785.60 CZK
    5. Information about subcontracting:

     Lot No: 3
     Title:

     ICD s možností včasného upozornění hrozícího srdečního selhání

    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-15
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 2
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      CARDION s.r.o.
      60719877
      Rybnická 257/136
      Brno – Nový Lískovec
      634 00
      Czech Republic
      Telephone: +420 547241313
      E-mail: ivo.nekuda@cardion.cz
      The contractor is an SME: no
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
      Initial estimated total value of the contract/lot: 60 159 297.00 CZK
      Total value of the contract/lot: 54 013 356.52 CZK
     5. Information about subcontracting:

   7. Section VI
    1. Additional information
    2. Procedures for review
     1. Review body
      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
      tř. Kpt. Jaroše 7
      Brno
      604 55
      Czech Republic
      Telephone: +420 542167111
      E-mail: posta@uohs.cz
      Fax: +420 542167112
     2. Body responsible for mediation procedures

     3. Service from which information about the review procedure may be obtained

      Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

      Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

      Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

      Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

      Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

      Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

      Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

      Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
      tř. Kpt. Jaroše 7
      Brno
      604 55
      Czech Republic
      Telephone: +420 542167111
      E-mail: posta@uohs.cz
      Fax: +420 542167112
    3. Date of dispatch of this notice
     2018-10-23